Nowy numer "Łowca

Łowiecki Festiwal w Staszowie

Ubiegłoroczny zwycięzca trzeciej edycji programu "Ożywić pola 2007/2008. Rok bobra" - Szkoła Podstawowa nr 1 ze Staszowa - także w "Roku cietrzewia" realizuje wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów, towarzyszących głównemu nurtowi naszej akcji, czyli zakładaniu i pielęgnacji remiz śródpolnych.

W kwietniu staszowska szkoła pokusiła się o zorganizowanie Festiwalu Kultury Łowieckiej dla - uwaga! - uczniów z kilku szkół w mieście i okolicy, z udziałem myśliwych z aż 8 kół łowieckich. Obecne były koła: "Bór" z Rytwian, "Knieja" z Sichowa, "Głuszec" z Tarnobrzega, "Ziemia Sandomierska" z Sandomierza, "Odyniec" z Kielc, "Dzik" z Połańca, "Szarak" z Bogorii i "Przepiórka" z Kielc. Chwała kolegom myśliwym za takie zaangażowanie.


Przy kilkusetosobowej widowni wysłuchano m.in. prelekcji na temat "Kultury łowieckiej i tożsamości polskich myśliwych", a także dziecięcego przedstawienia przygotowanego przez uczniów klasy Ia ze szkoły w Staszowie, poświęconego ptasim mieszkańcom pól i lasów. Warto odnotować także wsparcie festiwalu przez władze lokalne oraz władze okręgowe PZŁ w Tarnobrzegu. Razem z dziećmi w festiwalu uczestniczyli m.in. starosta staszowski Romuald Garczewski, łowczy okręgowy Jan Czub i prezes okręgowej rady łowieckiej Tadeusz Jabłoński, a także nadleśniczowie ze Staszowa i Łagowa, Adam Lubera i Krzysztof Karst, wreszcie przedstawiciele władz oświatowych z Kielc.

Uczestnicy festiwalu wysłuchali także koncertu muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, mieli też okazję zwiedzić wystawy towarzyszące festiwalowi: wystawę łowiecką "W zgodzie z naturą" autorstwa Katarzyny Ciepieli, Witolda Kwietnia i Grzegorza Kubika, wystawę łowiecką KŁ "Głuszec" i wystawę fotografii "Działalność edukacyjno-ekologiczna uczniów ZPO nr 1 w Staszowie" autorstwa Grażyny Kwiecień. Przez pół dnia dzieci ze Staszowa i m.in. Rytwian uczestniczyli w znakomitej, przedłużonej lekcji łowiectwa, kultury i ekologii.

Bartosz Głębocki


 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW