Nowy numer "Łowca

Co sadzić w remizach

Kwiecień to miesiąc zakładania nowych remiz i dosadzania krzewów oraz drzew w ramach prac pielęgnacyjnych w remizach już istniejących. Nie wszyscy uczestnicy dotychczasowych edycji akcji "Ożywić pola" sadzili najbardziej odpowiadające dobrze ukształtowanym remizom rośliny.


Dlatego przypominamy, że na obrzeżu remiza powinna zawierać warstwę wysokich traw i ziół oraz niskich, odpornych krzewów, takich jak na przykład róża czy tarnina. W ten sposób zapewnimy dobrą osłonę i zapobiegniemy suszy w jej wnętrzu. Wewnątrz remizy powinny występować wyższe krzewy, takie jak na przykład kalina czy głóg, oraz drzewa, jak: jarzębina, dąb, czeremcha, jabłoń, świerk, sosna. Wszystkie wysokie drzewa powinny być posadzone po północnej i zachodniej stronie remizy, aby jej nie zaciemniały. Kępy iglastych drzew i krzewów są wyjątkowo pożyteczne, gdyż dają zwierzętom osłonę także w okresie zimowym. W tym celu należy je sadzić w szerokiej więźbie - na przykład 2 x 2 m, i regularnie ogławiać. Zaleca się także wprowadzanie drzew owocowych i kasztanowców z uwagi na to, że owoce tych drzew stanowią bardzo bogate źródło pokarmu dla zwierząt dziko żyjących.

Przykład urządzenia remizy śródpolnej

Sosny, świerki i jodły, a także jałowce (Juniperus spp.) sadzi się w szerokiej więźbie (np. 2 x 2 m), aby zachowały możliwie długo dolne gałęzie. Następnie co 2-3 lata obcina się im wierzchołki, by utrzymać ich krzaczasty pokrój. Centrum remizy powinno być przestrzenią otwartą. Obsiewać je można trawą lub uprawą rolną, która dostarczać będzie zwierzętom dodatkowego pokarmu. Jeżeli w centrum remizy znajduje się oczko wodne, mały zbiornik bądź ciek wodny, należy utrzymywać drzewa i krzewy w odpowiedniej odległości od lustra wody, tak aby zapewnić odpowiedni dostęp światła do wody, a także zapobiec zasypywaniu jej przez spadające jesienią liście. Minimalna odległość drzew i krzewów od lustra wody powinna wynosić dwukrotność ich wysokości.


Remizy z czasem "starzeją się" i wymagają renowacji. Renowacja remiz polega przede wszystkim na usuwaniu niektórych krzewów oraz drzew w celu dopuszczenia większej ilości światła do roślinności zielnej. Ponadto tam, gdzie to jest konieczne, dosadza się niskie krzewy i krzewinki oraz przycina przy ziemi te krzewy, które przerzedzają się u dołu. Dobrym sposobem na szybkie założenie remizy jest wysadzenie wczesną wiosną wierzbowych i topolowych żywokołów - tj. ściętych, prostych pędów niektórych drzew liściastych, o długości od jednego do trzech metrów i grubości od trzech do pięciu centymetrów, które po posadzeniu wytwarzają korzenie przybyszowe i gałęzie z pączków śpiących. Żywokoły stosuje się również do szybkiego zadrzewiania na przykład poboczy dróg i osiedli. Sadzi się je w odstępach od trzydziestu do pięćdziesięciu centymetrów w rzędzie i dwa do trzech metrów między rzędami. Można także sadzić je w rzędach podwójnych, z metrowym odstępem, a następnie - dwa do trzech metrów następny rząd podwójnie.

Tam, gdzie zamiast remizy szkoły będą sadzić pasy wiatrochronne, trzeba pamiętać, że pierwszy rząd powinny stanowić krzewy, np. głóg (Crataegus spp.), bez lilak (Syringa vulgaris) i dzika róża (Rosa spp.), wraz z drzewami pielęgnującymi: olszą czarną (Alnus glutinosa), modrzewiem europejskim (Larix decidua) i brzozą (Betula spp.). Wysokie, a jednocześnie cienioznośne krzewy i małe drzewa, takie jak ostrokrzew kolczysty (Ilex aquifolium), leszczyna (Corylus avellana), trzmielina (Euonymus europaeus), bez czarny (Sambucus nigra) i jarzębina (Sorbus aucuparia), sadzi się w wewnętrznych rzędach razem z dębami (Quercus spp.), lipą (Tilia cordata) i jesionem (Fraxinus excelsior), które powinny być sadzone w 8-10-metrowej więźbie, by pozwolić na ukształtowanie okapu. Na stronie odwietrznej można sadzić więcej gatunków, zwłaszcza światłożądnych, takich jak dzika jabłoń (Malus silvestris), dzika grusza (Pirus communis), tarnina (Prunus spinosa) i różne gatunki róż. Można też wprowadzać dalsze gatunki, lecz wyłącznie rodzime. Najlepiej te, które dobrze rosną w najbliższej okolicy.

Bartosz Głębocki


 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW