Nowy numer "Łowca

Staszów - 110 procent normy

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie, zwycięzcy ubiegłorocznej edycji naszego konkursu, od początku roku szkolnego 2008/2009 realizują program "Roku cietrzewia". Mają wspaniałe wsparcie myśliwych z okręgu tarnobrzeskiego i leśników z Nadleśnictwa Staszów.

Zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola 2007-2008. Rok bobra" jest dla uczniów ZPO nr 1 w Staszowie nie tylko wielkim sukcesem, ale i zobowiązaniem wobec przyrody.

Nie spoczęliśmy na laurach, lecz ze zdwojoną energią i zaangażowaniem przystąpiliśmy do kolejnych działań. W tegorocznej edycji akcji "Ożywić pola" bohaterem jest cietrzew, ale nie zapominamy też o innych zwierzętach.

W październiku 2008 roku zrealizowaliśmy wewnątrzszkolny projekt "Tygodnia dobroci dla zwierząt". Do udziału zaprosiliśmy wielu wspaniałych gości, którym los zwierząt nie jest obojętny. Spotkanie z lekarzem weterynarii Jolantą Haczyk uświadomiło dzieciom, jak powinna wyglądać właściwa troska i odpowiedzialna opieka nad zwierzętami domowymi. Uczniowie udali się także z wizytą do lecznicy, gdzie spotkał się z nimi i pokazał kulisy swojej pracy lekarz weterynarii, a jednocześnie myśliwy Andrzej Altenberg.

Z uczniami naszej szkoły spotkał się także leśnik z Nadleśnictwa Staszów Dariusz Gorzkiewicz, który przedstawił las jako dom wszystkich zwierząt dziko żyjących. Myśliwy z KŁ "Bór" w Rytwianach Witold Kwiecień opowiedział o opiece nad mieszkańcami lasu. Uczniowie wzięli również udział w konkursie fotografii "Mój czworonożny przyjaciel". Podczas "Tygodnia dobroci dla zwierząt" ogłosiliśmy zbiórkę kasztanów i żołędzi, które przekazaliśmy myśliwym z KŁ "Bór" w Rytwianach.

Edukację ornitologiczną rozpoczęliśmy od wykładów Lecha Drożdżowskiego - pracownika Nadleśnictwa Staszów, członka Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Pierwszy wykład połączony z prezentacją multimedialną dotyczył "Ochrony zagrożonych gatunków ptaków", drugi "Życia i ochrony cietrzewia". Istotnym elementem programu jest prowadzenie zajęć lekcyjnych, których celem będzie poznanie biologii, życia, wymagań siedliskowych i zwyczajów cietrzewia.

Bardzo cenne informacje na temat bytności cietrzewi na naszym terenie uzyskaliśmy od nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów Adama Lubery, który udostępnił nam dane z raportu dotyczącego prac terenowych w Nadleśnictwie Staszów w ramach powszechnej inwentaryzacji siedlisk oraz dzikiej fauny i flory. W pracach terenowych uczestniczyli pracownicy nadleśnictwa oraz członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody z Kielc. Koordynatorem był ornitolog Grzegorz Skubera. Jak wynika z raportu, "ponad 20 lat temu na terenie Nadleśnictwa Staszów populacja cietrzewia była jedną z większych na Kielecczyźnie. Ptaki te najczęściej były widywane w okolicach Suchowoli, Pliskowoli i Wiązownicy. Obecnie brak obecności cietrzewia w Nadleśnictwie Staszów potwierdzają zarówno poranne nasłuchiwania tokujących ptaków jak i wyniki przeszukiwania potencjalnych tokowisk w miejscach ich pierwotnego występowania, a także informacje ankietowe uzyskiwane od myśliwych i leśników. Śladami świetności populacji cietrzewia z tamtych czasów są spreparowane osobniki w zbiorach prywatnych".

Tak podaje raport i takie też informacje uzyskują nasi uczniowie, którzy przeprowadzają wywiady z mieszkańcami, członkami swoich rodzin oraz myśliwymi. Trudno nam będzie przyczynić się do reintrodukcji i wsiedleń cietrzewia w naszym regionie, ale pamiętamy o innych ptakach, aby nie podzieliły losu cietrzewia. Wspólnie z myśliwymi KŁ "Bór" uczniowie wzięli udział w akcji rozstawiania budek dla kuropatw i bażantów na terenach łowiska koła a także dokarmiania zwierząt.


Udział uczniów w akcji rozstawiania budek dla kuropatw i bażantów oraz dokarmiania

Bardzo aktywnie odpowiedzieliśmy również na zaproszenie Nadleśnictwa Staszów, które wystąpiło do szkół z atrakcyjnym programem w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego. Uczestniczyliśmy we wszystkich zajęciach, by rozszerzyć zakres naszej edukacji ekologicznej. Celem działań podjętych przez Nadleśnictwo była  m.in. prezentacja wykorzystania potencjału lasów oraz podjęcia wspólnych działań mających na celu promocję gospodarki leśnej. Podczas bardzo interesujących zajęć edukacyjnych uczniowie mogli zobaczyć "na żywo" roboczy dzień leśniczego, zwiedzali biuro, uczestniczyli w multimedialnym przedstawieniu zadań Lasów Państwowych, w pokazie map numerycznych, a także obejrzeli wystawę "Praca leśniczego".

Jako szkoła promująca działalność ekologiczną, pragniemy podkreślić, że wszystkie zajęcia zaproponowane przez Nadleśnictwo Staszów były dla naszych uczniów cennymi lekcjami ekologii, a także w atrakcyjny sposób przybliżyły zagadnienia związane z troską leśników o trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną. Rozbudziły zainteresowanie potrzebą ochrony przyrody i udowodniły, że ochrona środowiska naturalnego to ochrona własnej egzystencji.

Ważnym i znaczącym wydarzeniem w prowadzonej działalności ekologicznej stały się zajęcia edukacyjne w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Uczniowie, dzięki finansowemu wsparciu burmistrza miasta i gminy Staszów Andrzeja Iskry oraz Zarządu KŁ "Knieja" w Sichowie, mieli zaszczyt obejrzeć niepowtarzalną wystawę łowiecką "Tradycja i współczesność", zorganizowaną z okazji 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Dopełnieniem wystawy dla uczniów ze Staszowa stały się profesjonalne wykłady myśliwych - członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu. Pierwszy - Józefa Jędrala na temat "Języka łowieckiego", drugi - Wiesława Raka dotyczył "Biologii zwierząt łownych". Obydwie prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, o czym świadczyła liczba zadawanych pytań. Uczniowie spotkali się również z Grzegorzem Kubikiem - pracownikiem Nadleśnictwa Staszów, myśliwym KŁ "Bór", który wygłosił wykład na temat "Tradycji i zwyczajów łowieckich".


Uczniowie ZPO nr 1 w Staszowie podczas oglądania wystawy łowieckiej z okazji 85-lecia PZŁ

Wystawa łowiecka oraz zajęcia edukacyjne w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu pozwoliły kolejny raz pokazać uczniom, czym naprawdę jest łowiectwo. Z jednej strony tradycja, część narodowej kultury, etyka i obyczaje, muzyka i język myśliwski, a z drugiej współczesność - ochrona i gospodarowanie dla zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności.

Jesteśmy również bardzo zaszczyceni, że wśród tak drogocennych i wspaniałych eksponatów znalazł się dyplom Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie za zajęcie I miejsca w ogólnopolskiej akcji aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola. Rok bobra".

Grażyna Kwiecień
Anna Karasińska
ZPO nr 1 w Staszowie


 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW