Nowy numer "Łowca

Chrustów sadzi remizę

Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w Chrustowie oraz myśliwi z Koła Łowieckiego "Szarak" w Popówku sadzili drzewka na terenie dzikiego wysypiska w Chrustowie. Dosadzili śliwy, jabłonie, grusze, żarnowiec i brzozy. Myśliwi wyjaśnili dzieciom, że tworzą w ten sposób smakowitą stołówkę dla przyszłych mieszkańców remizy.


Drzewka, dostarczone jak zwykle przez Nadleśnictwo Oborniki, w tym niekorzystnym dla nich środowisku - w miejscu, gdzie dawne śmieci nie zawsze tworzą sprzyjające podłoże dla roślin - przyjmują się bardzo trudno, ale nie zniechęca to dzieci do pracy nad rozwojem chrustowskiej remizy.


W trakcie roku szkolnego młodzież systematycznie odbywa tu lekcje przyrody ze swoją nauczycielką Wiolettą Borkowicz, obserwując efekty swej pracy.


O tym, co tu robią, rozmawiają ze swymi rodzinami i sąsiadami. W efekcie już drugi rok nikt w tym miejscu nie wysypał śmieci. Mozolnym, ale skutecznym działaniem dzieci przywracają naturze kawałek zniszczonego kiedyś terenu.

Mieczysław Kurzawa


 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW